Skip to main content
Последвайте ни:

Имуществена застраховка „Закрила на дома“

С имуществена застраховка „Закрила на дома“ ти даваме сигурност, за да се наслаждаваш на всеки момент в дома си!

Какво представлява застраховка „Закрила на дома“?

 • Комбинирана имуществена застраховка на движимо и недвижимо имущество.
 • Три пакета и един свободно избираем, в който ти определяш застрахователната сума.
 • Застраховаме жилища (апартамент или къща), предназначени за живеене и обитавани постоянно.

Защо да сключиш застраховка „Закрила на дома“?

Природните бедствия зачестяват.

Да разчиташ на късмета си и да се надяваш, че бедата ще те подмине, не е особено разумно. Бедствия се случват все по-често и в България също сме потърпевши. Ставаме свидетели на трагични последици от природни трагедии в съседни държави. С всяка година се увеличава рискът за нашата собственост. Време е да си дадеш сметка, че застраховката е добър механизъм, който може да ти помогне да възстановиш загубите си във финансово изражение.


Финансова стабилност и спокойствие.

Да си представим, че жилището ни пострада в пожар, земетресение, наводнение от горния етаж. Или ни се спука тръба и наводним сериозно съседите. Наред с негативните емоции, подобнa ситуация е тежък финансов удар. Подходящата застраховка на жилището гарантира, че в случай на рисково събитие ще можеш да разчиташ на обезщетение, за да възстановиш загубите и да си „стъпиш на краката“. Заедно с това имаш спокойствие и увереност, че ще си в състояние да се погрижиш за своя свят и любимите хора дори и в трудна ситуация.


За да защитиш един от ценните си
активи -жилището.

Жилището обичайно е най-голямата ни инвестиция. Влагаш много, за да го закупиш и обзаведеш. Със сигурност не искаш да го загубиш! А и разчиташ на него. За да живееш в него и да го оставиш на децата си един ден.

Напълно естествено е да направиш всичко възможно, за да защитиш своя актив от различни рискове - природни бедствия, пожар, злоумишлени действия, кражба и други. Нека лилавата панда се погрижи за един от най-ценните ти активи – твоя дом. Не чакай поредното природно бедствие, за да се замислиш какво е можело да се случи. Или по-лошо да съжаляваш, че не си предприел мерки навреме.

С какво е различна застраховката в Инстинкт?

 • Високи застрахователни лимити на приемлива цена.
 • Богат набор от покрити рискове във всеки един от пакетите на застраховката.
 • Яснo написани и без скрит замисъл общи условия.
 • Грижа за домашните животни с покритие за кучета, котки и други любимци на семейството.
 • Застраховка на „първи риск“ ( ясни лимити), което дава яснота какво е покритието и какви мога да бъдат очакваните застрахователни обезщетения.
 • Онлайн процес по завеждане на претенции.
 • Ефективност и бързината при разглеждането и изплащането на застрахователните суми.

Застрахователна сума и размер на обезщетението

 • Размерът на застрахователното обезщетение се определя в зависимост от параметрите на застрахованото имущество, от това дали е движимо или недвижимо и в съответствие с твоите потребности.
 • Всички пакети на застраховка „Закрила на дома“ се сключват при условия „Първи риск“, където при настъпване на застрахователно събитие се изплаща пълния размер на вредите до достигане на застрахователната сума, за която е сключена застраховката.