Skip to main content
Последвайте ни:

Застраховка „Сигурност на служителите“

Хората в организацията са най-ценният актив на един работодател! Защити ги финансово при настъпване на събитие в резултат на злополука – битова, трудова или на пътя!

Защо е ценна тази застраховка?

 • За да задържиш ключовите си хора.
 • За да привлечеш нови хора в екипите.
 • За да се отличиш спрямо конкуренцията.
 • За да надградиш социалните си програми.
 • За да застанеш финансово до своите служители
  в случай на злополука.

Какво включва застраховката?

Застрахователно покритие вследствие на злополука – битова, труда, на пътя, както при фатални събития, така и при по-леки ситуации като болничен престой или фрактури например.


Застрахователните покрития, които включва застраховка „Сигурност на служителите“, се определят от работодателя в зависимост от естеството на бизнеса, от броя служители и от тяхната възраст, както и от изискванията за обема на включените рискове и застрахователните суми.

Застраховката може да включва част или всички от посочените рискове:


 • Загуба на живот вследствие на злополука;
 • Трайна нетрудоспособност вследствие на злополука (пълна и частична);
 • Възстановяване на медицински разходи вследствие на злополука;
 • Дневни пари за болничен престой вследствие на злополука;
 • Фрактури и изгаряния вследствие на злополука;
 • Хирургична намеса при хоспитализация вследствие на злополука.

Застрахователна сума и размер на обезщетението

 • Няма предефинирани пакети или ограничение на застрахователната сума. Размерът на застрахователното покритие се определя в зависимост от сферата на дейност и в съответствие с потребностите на клиента.
 • Работодателят сам може да определи групиране на служителите, като всяка група може да бъде с различна застрахователна сума – фиксирана или обвързана с годишната работна заплата.